Vaccination mot Covid-19

På uppdrag av Region Stockholm vaccinerar vi invånarna i Stockholms län mot covid-19 vid vår vaccinationsmottagning vid Riksäpplet - Marinens väg 30 i Handen. I Region Stockholm är det inte möjligt att välja vaccin mot covid-19. Vid själva vaccinationen ska det alltid tydligt framgå vilket vaccin som erbjuds.

Vaccination 12-15 åringar 

Region Stockholm räknar med att kunna erbjuda bokning av vaccinationer vid vissa vaccinationsmottagningar som gradvis öppnar med start den 20 september.  Från och med 20 september kommer information om hur man bokar tid för den här gruppen att finnas på 1177.se

SMS-påminnelse om att boka tid för dos 2 

För mer information besök Region Stockholms hemsida enligt följande länk:

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-vaccin-covid-19/2021/05/sms-paminnelser-om-att-boka-dos-2-skickas-ut-successivt/


Information samt tidsbokning

För mer information samt tidsbokning av vaccination mot covid-19 klicka på länkarna nedan